Park Neerdorp

Herontwikkeling van de ManchesterSite, een oude papierfabriek,
gelegen te Huizingen (Beersel) in Vlaams Brabant.

7,3 ha

Totale Site

5,6 ha

Bedrijvenzone met
polyvalent karakter

Groene zone

Een ruime parkzone zorgt voor
een groen karakter

Molenbeek

Groene winterbedding waardoor
de Molenbeek meandert

Ontwikkeling
& concept

De Site zal in zijn geheel worden herontwikkeld, in het licht van een Concept gebaseerd op activiteiten die nauw verbonden zijn met smaak en levenskwaliteit, ambachtelijke en/of streekgebonden producten en diensten.

Bij de herontwikkeling van de Site wordt zo veel mogelijk aandacht geschonken aan de cultureel-historische waarde van de Erfgoedcluster. De gebouwen en/of de kenmerkende elementen worden zo veel mogelijk bewaard en in ere hersteld ten einde het cultureel erfgoed te respecteren en de Site een specifiek en herkenbaar karakter te verlenen.

De Erfgoedcluster en de KMO-zone zullen eveneens meegenieten van de natuurontwikkeling in Park Neerdorp en op de oevers van de Molenbeek.

Unieke uitstraling

Veel groen, park met mooie waterpartijen, meanderende Molenbeek loopt door de Site

Erfgoedcluster

Prachtige erfgoedcluster gebouwen die met respect worden gerenoveerd

Community

Centrale pleinfunctie die de
Erfgoedgebouwen verbinden
met de moderne KMO-zone

kmo-zone

KMO-zone

42.000 m2

KMO units
tussen 165 & 320 m2

Bedrijfsgebouwen op maat
van minstens 500 m2

De KMO-zone van ongeveer 42.000 m2 zal worden bebouwd met enerzijds KMO units en anderzijds zijn er loten voorzien voor het bouwen van bedrijfgebouwen op maat.

KMO Units

De KMO units tussen 165 m2 en 320 m2 kunnen
worden afgewerkt in samenspraak met de
klant. Bepaalde units kunnen worden aangevuld
met een kantoorruimte en/of showroom.
Verschillende units kunnen worden samengevoegd
tot een groter geheel.

Bedrijfsgebouwen op maat

Dit type gebouwen van minstens 500 m2 groot kunnen volledige op maat van de klant
worden gebouwd.

Interesse in dit project? Bezorg ons uw gegevens, wij houden u op de hoogte.

Oude Papierfabriek

De oude Papierfabriek aan de benedenloop van de Molenbeek is gegroeid uit een papierwatermolen die op zijn beurt ontstond uit een graanwatermolen. Het is tegelijkertijd het laatst bewaarde voorbeeld van een industriële
papierfabriek in de regio ten zuiden van Brussel. Gedurende zeker 450 jaar werd hier onafgebroken papier geproduceerd.
De vandaag nog bestaande fabrieksgebouwen dateren uit de periode 1892-1907.

De nieuwe eigenaar zal de Oude Papierfabriek renoveren met respect voor de Erfgoedwaarde en heeft onder meer de intentie om in de oude gebouwen een brouwerij onder te brengen en evenementen te organiseren. Aangezien in deze ontwikkeling ook een aantal gemeenschappelijke voorzieningen worden overwogen zal dit de ontwikkeling van de gehele Site ten goede komen. Doordat de activiteiten van dit bedrijf perfect compatibel zijn met het beoogde Concept voor de Site kan het bovendien een ondersteunende rol spelen voor andere bedrijven op de Site.

Erfgoedcluster

15.000 m2
Oude Papierfabriek/De Meurs

Reeds verkocht

Duurzaamheid

Bij de ontwikkeling wordt grote aandacht
geschonken aan duurzaamheid.

tree

Water

Integraal waterbeheer
Gemeenschappelijke waterbuffering

tree

Ruimte

Prachtig groen in gemeenschappelijk
park van ongeveer 15.000 m²

tree

CO2 neutraal

De volledige Site wordt een CO2
neutrale bedrijvenzone.

tree

Mobiliteit

Een fietspad doorheen het park en de nabij
gelegen treinstations van Huizingen en Beersel
zorgen voor een optimale bereikbarheid.

tree

Parkmanagement

Het Parkmanagement voorziet het duurzaam
onderhoud van de volledige bedrijvenzone. Dit zorgt
ervoor dat de ondernemers zich kunnen toeleggen op
hun core business en kunnen besparen door kosten te delen
met de andere bedrijven op de bedrijvenzone.

Hou me op de hoogte

Park Neerdorp is volop in ontwikkeling. Wenst u uw bedrijf hier te vestigen?
Schrijf je in en wij houden je op de hoogte.